خبرها


معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان: اجرا و معرفی ارقام جدید گندم در هرمزگان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از اجرا و معرفی ارقام جدید گندم در هرمزگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مسعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از معرفی چهار رقم جدید گندم در هرمزگان خبر داد.

وی ارقام داریون، آزادگان، اوج و راج را از ارقام جدید گندم معرفی کرد گفت: بر اساس توافق صورت گرفته در بازدید اخیر با معاونت زراعت وزارت متبوع و موسسه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر در قالب مزارع pvs، در سال زراعی جاری در استان اجرا و به کشاورزان معرفی خواهد شد.

گرگیج افز‌ود: ارقام معرفی شده از ژنوتیپ های برتر گندم و سازگار به شرایط گرم و خشک جنوب کشور است که صفاتی همچون مقابله با ورس، تحمل به خشکی و استرس های محیطی در آنها تعریف شده است.