معرفی سازمان


معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

پس از تصویب قانون ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۰۸ در مجلس شورای اسلامی و تشکیل وزارتخانه جهاد کشاورزی بعنوان متولی بخش کشاورزی و عمران روستائی در سطح کشور ، سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در خرداد ماه ۸۰ با معرفی جناب آقای غلامحسین جلالی و بعد از آن جناب آقای محمد نصوری به ریاست سازمان، رسماً آغاز به کار نمود.

 

اهداف سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

  • حفظ ، احیاء ، توسعه و بهره برداری مناسب از آب ، خاک ، منابع طبیعی تجدید شونده ( جنگل ، مرتع و منابع آبزی ) و ذخایر ژنتیکی گیاهی دامی و آبزیان
  • افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی به منظور تأمین امنیت غذایی و بهبود شاخص تغذیه در کشور ، خود اتکایی در محصولات اساسی کشاورزی ، توسعه صادرات و افزایش درآمد سرانه شاغلین بخش کشاورزی در چهار چوب توسعه پایدار
  • عمران و توسعه روستاها و سازماندهی امور عشایر به منظور بهبود وضع اقتصادی – اجتماعی روستائیان و عشایر
  • اصلاح و توسعه نظام های بهره برداری و مشارکت مؤثر روستائیان ، عشایر ، تولید کنندگان ، بهره برداران و تشکلهای مردمی جهت ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی

 

شرح وظایف مصوب سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

ردیف

عنوان وظایف

1

تهیه و تدوین اهداف، برنامه ها – و سیستامهای توسعه با توجه به وظایف محول شده درقالب سیاستها و برنامه های مصوب همچنین ارائه پیشنهادها و اطلاعات مرتبط با تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به مراجع زیربط در سطح استان

2

انجام اقدامات لازم در زمینه حفظ – بهبود – توسعه کمی و کیفی تولیدات و تامین منافع تولید کنندگان درقالب سیاستهای مصوب بخش کشاورزی

3

بررسی ، تدوین ، تنظیم و اجراء برنامه ها – خط مشی ، طرحها و دستورالعملهای مربوط به نظام دامداری و کشاورزی در حدود وظایف و سیاستهای مصوب

4

شناخت و تعیین امکانات و استعدادهای بالقوه و بالفعل منابع و عوامل تولید و مسائل و مشکلات فنی و اقتصادی و اجتماعی مربوط به توزیع – مدیریت و بهره برداری آنها و تهیه و اجراء طرحهای جامع مربوط به افزایش تولید محصولات دامی ، زراعی و باغی و کاهش ضایعات

5

مطالعه ، تهیه و اجراء طرحهای لازم در زمینه آب و خاک و آبخیزداری در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب

6

اتخاذ تدابیر لازم در جهت حفظ منابع دام و طیور- اصلاح دام نژاد دام – تغذیه و مدیریت مهندسی بهداشت جایگاه دام و صدور موافقت اصولی واحدهای دامداری و صنایع وابسته به آن در استان در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب

7

اجرای طرحهای تحقیقاتی – آموزشی – ترویجی بر اساس خط مشی های ابلاغی و سیاستها و برنامه های مصوب

8

بررسی نظام های بهره برداری استان و فراهم کردن موجبات توسعه آنها با توجه به خصوصیات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی منطقه و حمایت و تجهیز تشکلهای قانونی تولید کنندگان و خدمات تولید

9

انجام اقدامات لازم در زمینه خرید – بازاریابی – فروش و بیمه محصولات کشاورزی و دامی بر اساس قوانین و مقررات مصوب

10

هدایت – حمایت – نظارت و ارزشیابی فعالیتهای جاری و عمرانی واحدهای تابعه سازمان

11

انجام بررسی های لازم در مورد برآورد و تشخیص کمی و کیفی کلیه نیازهای تکنولوژیکی استان متناسب با خصوصیات و ویژگیهای بخشهای مرتبط و اجرای طرحهای مکانیزاسیون بر اساس سیاستها و خط مشی های ابلاغی

12

فراهم کردن زمینه لازم بمنظور ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی از طریق صدور موافقت اصولی – پروانه تاسیس و بهره برداری و صدور کارت شناسایی برای واحدهای تولیدی

13

فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تامین اعتبارات مورد نیاز تولید کنندگان محصولات کشاورزی و دامی و صنایع تبدیلی

14

تولید – جمع آوری – طبقه بندی – پردازش – نگهداری – استخراج و بهنگام سازی و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز

15

ابلاغ سهم برنامه به هر یک از واحدهای تابعه

16

انجام کلیه اقدامات مربوط به امور مالی و حسابداری – اداری – رفاهی و خدماتی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه در محدوده اختیارات تفویض شده