خبرها


سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان جلسه توجیهی آموزشی عوامل نظارتی صنایع تبدیلی و غذایی

این جلسه با حضور مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان ،معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، رئیس اداره بررسی و نظارت بر طرح ها، جمعی از همکاران جهاد کشاورزی شهرستان ها، نمایندگان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مستقر در شهرستان ها و کارشناسان عوامل نظارتی این حوزه در محل سالن پیارم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، در این جلسه نحوه نظارت بر طرح های در دست اجرا، تشریح طرح توجیهی و سایت پلان اجرایی و موارد و الزامات بهداشتی این حوزه توضیح داده شد.