خبرها


اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان میزان خرید تضمینی گندم در هرمزگان به ۵۳ هزار و ۳۰۰ تن رسید

مسعود رمضان پور مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان از خرید تضمینی 53 هزار و 300 تن گندم در 14 مرکز خرید در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش روابط سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مسعود رمضان پور مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان گفت: امسال بیش  از ۱۶هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش گندم آبی قرار گرفت و پیش بینی می شود حدود ۶0 هزار تن گندم خریداری شود.

مسعود رمضان پور افزود: نرخ خرید تضمینی گندم معمولی 17.500هزار تومان و دوروم 18هزار تومان در هر کیلوگرم تعیین شده است.

وی با بیان اینکه خرید گندم توسط 14 مرکز خرید صورت می گیرد، خاطر نشان کرد تاکنون مجموع خرید تضمینی در این 14 مرکز  ۵۳ هزار و ۳۰۰ تن بوده است و این روند همچنان ادامه دارد.