خبرها


در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزاری جلسه حضوری و وبیناری بررسی عملکرد دوماهه امور اراضی شهرستان های استان هرمزگان

جلسه بررسی عملکرد دو ماهه امور اراضی استان به دو صورت وبیناری و حضوری در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، این جلسه با حضور عباس مویدی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان، حمید رضا نصیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، منصور شفیعی مدیر اموراراضی سازمان، روسای ستادی اموراراضی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها به منظور بررسی عملکرد شهرستان های استان، شناسایی چالش ها و ارائه راهکار جهت رفع موانع با محوریت نظارت بر اراضی واگذارشده، نظارت بر مجوزهای تبصره 1و4 ماده1، تغییرکاربری های غیرمجاز شناسایی شده و همچنین تعیین تکلیف پلاک های دارای تداخل شهرستان ها برگزار شد.

در این جلسه که در راستای تفاهم نامه برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی به بخش غیردولتی بین مدیریت اموراراضی استان هرمزگان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با بررسی آخرین وضعیت طرح های واگذارشده و مجوزهای صادرشده در استان بود، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان تاکید کردند اولویت نظارت بر طرح ها، پرونده هایی با سطح کشت وسیع باشد.

عباس مویدی گفت: به منظور تعیین میزان پیشرفت فیزیکی و به بهره برداری رسیدن طرح ها باید در زمانبندی مشخص بازدید توسط عوامل نظارتی به درستی و دقیق صورت گیرد، چرا که بازدید به موقع از رهاکردن و بدون استفاده ماندن اراضی واگذاری و ساخت و ساز ها و تغییرکاربری های غیرمجاز جلوگیری می کند و همچنین از عوامل نظارت در شهرستان ها خواست دقت هرچه بیشتر را در تنظیم فرم های نظارتی به همراه عکس داشته باشند.

 

وی افزود: در اجرای رفع تداخلات و صدور اسناد، باید موانع پیش رو که باعث کندی اجرای این طرح می شود برداشته شود و فرآیند سند دارکردن اراضی کشاورزی را سرعت ببخشیم.

مویدی بیان کرد: با رصد به موقع اراضی زراعی و باغ ها، پایش حفاظت از اراضی کشاورزی در سطح استان را تقویت کنیم و با بررسی به موقع طرح ها و درخواست ها در کمیسیون مربوطه زمینه اشتغال و مهم تر از آن امنیت غذایی با اولویت طرح های وابسته به کشاورزی را فراهم و مدیران جهادکشاورزی شهرستان ها به این امر اهتمام بیشتری داشته باشند.

مویدی تاکید کرد: اولویت جایگزینی طرح ها در کمیسیون های مربوطه با طرح های فسخ شده باشد.