خبرها


در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزاری اولین جلسه کمیته فنی بذر در سال جاری

اولین جلسه کمیته فنی بذر در سال جاری با هدف رفع مسائل و مشکلات تهیه و تامین بذر گندم استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، این جلسه  به ریاست مسعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و با حضور امیرزاد مدیر زراعت سازمان، عیسوی و اعتمادی نمایندگان اداره کل غله، خاکسار کارشناس طرح گندم و مرادی سرمایه گذار بذر در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.

 در این جلسه مسعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی استان هرمزگان ضمن بررسی مسائل و ‌مشکلات تهیه و ‌تامین بذر گندم استان برای سال زراعی پیش رو  گفت: ارقام مهرگان، چمران ۲، خلیل، سیروان، سحر و ستاره از مهمترین ارقام گندم مورد کشت در استان هرمزگان هستند.