خبرها


نشست آموزشی، توجیهی در راستای برون سپاری وظایف غیرحاکمیتی بخش دولتی به بخش خصوصی

با همت مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان:با حضور مجید کمالی مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی، سازمان نظام مهندسی استان،جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان برگزار شد.

گفتنی است: هدف از برگزاری این دوره که در سالن پیارم انجام شد، برون سپاری وظایف غیرحاکمیتی بخش دولتی به بخش خصوصی در حوزه صنایع تبدیلی و غدایی انجام شد.

لازم به ذکر است:در این جلسه کمالی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی استان و رئیس اداره بررسی و نظارت بر طرح های صنایع جهاد کشاورزی به آموزش نحوه تشکیل پرونده و ثبت درخواست در سامانه پرداختند.