خبرها


جلسه هم اندیشی با حضور جمعی از بانوان تأثیرگذار سازمان جهاد کشاورزی،

با حضور جمعی از بانوان تأثیرگذار سازمان جهاد کشاورزی، دستگاههای تابعه وموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مشهد جلسه هم اندیشی بانوان تاثیرگذار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان: جلسه هم اندیشی با حضور جمعی از بانوان تأثیرگذار سازمان، دستگاههای تابعه و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مشهدبرگزار شد.

گفتنی است: این نشست به منظور ارتباط و تبیین اهداف فرهنگی و گفتمان در خصوص بهره گیری حداکثری تجارب متقابل و ترسیم الگوهای کاری مرتبط جهت بهینه سازی و تسریع ارائه طرح های قابل اجرا و نیز نحوه پیگیری آنها تبادل نظر صورت پذیرفت.