خبرها


برگزار شد: جلسه وبیناری رئیس سازمان جهاد کشاورزی

جلسه وبیناری با فرمانداران جاسک و بشاگرد با محوریت توسعه بخش کشاورزی دو شهرستان  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان: با حضور عباس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان،فرمانداران شهرستانهای بشاگرد. جاسک معاونین و مدیران ستادی جلسه وبیناری در حال برگزاری می باشد.