خبرها


در سالن پیارم بندرعباس برگزار شد ستاد سامانه های نوین آبیاری سازمان جهاد کشاورزی

سومین ستاد سامانه های نوین آبیاری استان با حضور عباس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان : سومین ستاد سامانه های نوین آبیاری استان  با حضور عباس مویدی رییس سازمان جهاد کشاورزی و اعضای این ستاد و مشاور و مجری طرحهای آب و خاکی بر گزار شد.

قابل ذکر است: در این جلسه، ریاست سازمان بر تعیین تکلیف طرحهای موجود در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها با رویکرد اجرایی شدن طرحهای راکد تاکید کرد و تسریع در عملیات اجرایی طرحها و افزایش اکیپ و جبهه های کاری توسط شرکتهای مجری و ارائه گزارش هفتگی  از وضعیت پیشرفت عملیات توسط مدیریت آب و خاک در دستور کار قرار گرفت .

گفتنی است: این جلسه با هدف  ایجاد هماهنگی و فراهم آوردن زمینه اجرای سیاست ها و برنامه های مرتبط با طرحها و بررسی آخرین وضعیت پروژه های سامانه های نوین آبیاری در شهرستان ها، تجهیز و نوسازی اراضی دشت مرکزی میناب، رفع موانع مشکلات پیش روی عملیات و راهکارهای پیشنهادی جهت تسریع در روند اجرای پروژه ها و بیان دیدگاهها و نظرات مدیران و کارشناسان شهرستان و  ارائه گزارش توسط شرکت های مجری برگزار گردید.