خبرها


برای اولین بار در کشور دستیابی به دانش فنی اهلی سازی، مولدسازی، تکثیر، پرورش لارو و تولید بچه ماهی سوکلا

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۳ از بسته دانش فنی "اهلی سازی، مولدسازی، تکثیر، پرورش لارو و تولید بچه ماهی سوکلا" با حضور مقامات کشوری و استانی در ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان بندرلنگه رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، در مراسم مذکور سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، محمود بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، حسین جعفری معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، حافظیه معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مراد زاده فرماندار شهرستان بندرلنگه، عباس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان و مدیران کل وابسته به آن شامل ادارات کل شیلات، دامپزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری، مرکز تحقیقات آموزش و کشاورزی و منابع طبیعی و شیلات بندرلنگه حضور داشتند. 

مقامات کشوری و استانی در ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان بندرلنگه، از زیرساخت های آزمایشگاهی و کارگاهی ایجاد شده در فرآیند زمانی پنج ساله بازدید کردند که عملیات فنی مرتبط با زنجیره بسته دانش فنی از جمع آوری زنده، اهلی سازی، مولدسازی و تکثیر در شرایط اسارت تا پرورش لارو و تولید بچه ماهیان سوکلا توسط رامشی رئیس و دکتر پور مظفر و دکتر سروی محققین ایستگاه مفصلا تشریح گردید و تاکید کردند که این دستاورد علمی بسیار ارزشمند و موفقیت بزرگ ملی "تولید بچه ماهیان سوکلا " پس از پنج سال تلاش مستمر و فشرده برای نخسین بار در کشور رخ داده است و گامی بسیار قابل ستایش در راستای رفع وابستگی صنعت شیلاتی پرورش ماهی در قفس از واردات بچه ماهی از خارج کشور است. 

مراسم رونمایی از بچه ماهیان سوکلا در کارگاه آبزی پروری ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان بندرلنگه توسط خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی صورت گرفت و همزمان با آن افتتاح آزمایشگاه مرکزی ایستگاه که از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته به شرکت های دانش بنیان صورت پذیرفت.

در جلسه برنامه رونمایی رئیس ایستگاه بندرلنگه طی سخنانی دانش فنی را به کشورهای محدودی در جهان مربوط دانست و در این راستا از تلاش های بی وقفه محققان و حامیان اجرایی و مالی طرح مانند موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، استانداری، سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، سازمان برنامه و بودجه هرمزگان و گروه صنعتی گرگیج تقدیر کرد و گفت زیر بنای آزمایشگاه مرکزی افتتاح شده در ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان خلیج فارس حدود ۲۰۰ مترمربع و کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان دریایی خلیج فارس حدود ۱۰۰۰ مترمربع است.

وی افزود: برای اجرای این دو طرح بیش از ۵۰ میلیارد ریال از منابع ملی و استانی هزینه شده است. 

عباس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان ضمن بیان دستاوردهای بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف از جمله بحث آبیاری تحت فشار استان هرمزگان که در کشور جز استان‌های برتر بوده و بیش از ۹۰ درصد اراضی مجهز به آبیاری تحت فشار شده اند گفت: در حوزه شیلات، استان هرمزگان در کشور جایگاه ویژه‌ای دارد که این استان به لحاظ صید در کشور رتبه اول را داراست.

وی بیان کرد: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس نقش بسیار زیادی در مطالعات استان در حوزه آبزی‌پروری و دریا داشته است که تعیین مکان‌های مناسب برای زیست‌گاه‌های مصنوعی در این دولت دو برابر افزایش داشته است. 

مویدی افزود: در حوزه پرورش ماهی در قفس که میزان تولید در دولت‌های قبلی ۴۰۰۰ تن بود پیش‌بینی می‌شود این میزان به ۳۰۰۰۰۰ تن برسد.

بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور گفت: رویداددستیابی به دانش فنی تکثیر ماهی سوکلا یک اتفاق فرخنده ملی است و این فعالیت در راستای سلسله برنامه ها و فعالیت های ادامه داری است که منجر به خودکفایی کشور در تکثیر و تولید گونه های ماهی بومی کشور و رونق اقتصاد دریا محور و توسعه پایدار صنعت پرورش ماهی در قفس خواهد شد. 

خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: یکی از ویژگی های رویداد علمی ایجاد شده، دستیابی به دانش فنی در همه حلقه های زنجیره بسته فنی از جمع آوری، اهلی سازی پیش مولدین وحشی سوکلا تا تولید بچه ماهی از ماهیان بالغ در شرایط اسارت است. 

وی بیان کرد: در قالب طرح کلان منعقد شده سه جانبه فی ما بین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بخش خصوصی گروه صنعتی گرگیج و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طی چهار سال آینده تعداد ۲۰۰ هزار قطعه بچه ماهی سوکلا با همکاری بخش خصوصی تولید گردد. 

نکویی اظهار کرد: تمرکز بر توانمندی محققین و دانشمندان داخلی کشورمان سبب موفقیت و پیشرفت در صحنه های اقتصاد کشاورزی خواهد شد و بر حمایت و افزایش ارتباط با بخش خصوصی جهت انتقال دانش فنی و همکاری و پیگیری تا نیل به هدف نهایی و تولید تجاری توسط بخش خصوصی تاکید کرد.