خبرها


در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان جلسه بررسی نحوه نگهداری سموم ملخ صحرایی در انبارهای استان

جلسه بررسی نحوه نگهداری سموم ملخ صحرایی در انبارهای استان به ریاست مسعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی و‌ با حضور مجتبی فولادی معاون توسعه مدیریت و منابع، مریم محمد زاده معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی، محمد رضا علیخانی مدیر امور رفاه و پشتیبانی و الهام اسد پور مدیر حفظ نباتات در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، در این جلسه تصمیمات لازم به منظور راه اندازی و ایجاد آمادگاه ملخ صحرایی در استان و افزایش کیفیت نگهداری سموم و تجهيزات مبارزه، اتخاذ گردید.