اخبار شهرستان‌ها


در شهرستان رودان کارگاه آموزشی ردیابی و مبارزه با سوسک سرخرطومی حنایی خرما در رودان

کارگاه آموزشی ردیابی و مبارزه با سوسک سرخرطومی حنایی خرما با تدریس خانم محمدی از مدیریت حفظ نباتات در مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش جغین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، این کارگاه با هدف آشنایی نخل داران با عملیات ردیابی و تله گذاری جهت جلوگیری از خسارت آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما برگزار شد که در این دوره نحوه تیمار کردن درخت آلوده به آفت سوسک سر خرطومی حنایی خرما آموزش داده شد.