اخبار شهرستان‌ها

بندر جاسک ذخیره تصویر

در شهرستان جاسک برگزار شد برگزاری دوره آموزشی و ترویجی توسط مدیر و کارشناسان جهاد کشاورزی جاسک

 دوره های  آموزشی و ترویجی به همت جهاد کشاورزی شهرستان  جاسک با همکاری کارشناس بیمه محصولات کشاورزی استان، در محل نمازخانه این مدیریت برای بهره برداران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان: به نقل از شرفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جاسک، هفت  دوره های  آموزشی و ترویجی از ابتدای سال تا کنون با عناوین امور اراضی و تغییر کاربری، یکپارچگی اراضی، بیمه محصولات کشاورزی، ردیابی و شناسایی آفت کرم برگخوار پائیزه، زراعت، الگوی کشت و  کشاورزی قراردادی  با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان جاسک و کارشناس بیمه محصولات کشاورزی استان، ویژه کشاورزان و بهره برداران  با هدف آگاهی بخشی به بهره برداران در محل نمازخانه این مدیریت برگزار گردید.اخبار برگزیده