خدمات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

عنوان خدمت: درخواست صدور مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و غذایی
شناسه خدمت: 13021193100
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت: دستیابی متقاضیان به مجوز های مربوطه جهت تاسیس یک واحد تولیدی فراوری و عمل اوری انواع مختلف محصولات بخش کشاورزی
بستر ارائه خدمت:
http://eagri.maj.ir
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • کلیه مدارک شخصی متقاضی حقیقی(عکس-شناسنامه – کارت ملی – اخرین مدرک تحصیلی و..)
  • شرکت های حقوقی(کلیه مدارک شخصی  مدیر عامل –اساسنامه شرکت -ـخرین اگهی تغییرات و....) 
  • کروکی UTM دار
هزینه ارائه خدمت:

بدون هزینه

مسئول ارائه خدمت:

سازمان جهاد کشاورزی – مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی- آقای مهندس کمالی 07633662541

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

http://www.saamad.ir 

بیانیه سطح خدمات: مشاهده