خدمات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

عنوان خدمت: دریافت تسهیلات بلاعوض دولت(یارانه) طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری
شناسه خدمت: 13021190100
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار (G2B)
شرح خدمت: اجرای سیستم های نوین ابیاری از طریق کوک های بلاعوض دولت در جهت افزایش بهره وری آب در زمینهای کشاوری صورت می پذیرد . از کل مبالغ اجرای طرح 85درصد از محل  کمک های  بلاعوض دولت  و15درصد  مابقی توسط متقاضی تامین می گردد.
بستر ارائه خدمت:
http://novinabyari.maj.ir
شناسنامه خدمت: مشاهده
نمودار مراحل دریافت خدمت: مشاهده
قوانین، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • مدارک متقاضی (کپی شناسنامه و کارت ملی)
  • مدارک آب (پروانه بهره برداری یا تخصیص از منابع آب صادره از سوی شرکت سهامی آب منطقه ای
  • مدارک مالکیت زمین،(مدارک مربوط به زمین که موید بهره برداری برای متقاضی و از نظر سازمان قابل قبول باشد.)
هزینه ارائه خدمت:

بدون هزینه

مسئول ارائه خدمت:
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

www.saamad.ir

بیانیه سطح خدمات: مشاهده