خبرها


مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خبرداد: آغاز عملیات کاشت بادمجان در ۸۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی هرمزگان

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از آغاز عملیات کاشت محصول جالیزی بادمجان در 8700 هکتار از اراضی کشاورزی استان هرمزگان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، سید رضا امیری زاده با بیان این مطلب اظهار داشت: میزان برداشت محصول بادمجان از هر هکتار مزرعه در این استان حدود 60 تن بوده است.

وی در ادامه افزود: پیش بینی می گردد که امسال نیز در مجموع 522هزارتن محصول بادمجان از مزارع هرمزگان برداشت شود.
به گفته امیری زاده: عمده کشت محصول بادمجان در شهرستانهای بندرعباس، میناب و رودان صورت می پذیرد.