خبرها


در جلسه ستاد گیاهپزشکی هرمزگان : روند صادرات محصولات کشاورزی به حوزه اوراسیا بررسی شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان  معاون بهبود تولیدات گیاهی با اشاره  به شرایط موجود بوِیژه بارندگی های اخیر گفت :  اقدامات ردیابی و پیش آگاهی بیماریهای قارچی و باکتریایی مانند شانکر باکتریایی بایستی در اسرع وقت صورت پذیرد و روند صادرات محصولات کشاورزی به حوزه اوراسیا بررسی شود .

 مهدی ترابی افزود : با توجه به هشدار های صادره از سوی سازمان حفظ نباتات ، ردیابی موبایلی ملخ صحرایی بصورت منظم انجام و تجهیزات عملیات مبارزه بررسی و کارشناسان و پرسنل در این بخش علاوه بر آمادگی ، هماهنگی لازم را از طریق برگزاری جلسه با فرمانداران جهت توجیه وضعیت و مخاطرات ملخ صحرایی انجام دهند .

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ادامه داد : ردیابی  و تهیه نقشه پراکنش آفات قرنطینه ای مانند سرخرطومی حنایی ، مگس مدیترانه ای و رگوز گوجه فرنگی در حال تهیه است .

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هم در این جلسه گفت : گلخانه های دارای شرایط صادرات به حوزه اوراسیا احصا می شوند و از تاریخ اول بهمن ماه هیچ محموله ای بدون برگ آزمایش سموم و فلزات سنگین به مرز خروج صادر نمی گردد .

 عبدالرضا اشرف منصوری افزود : اقدام و پشتیبانی لازم جهت حضور کلینیک های گیاهپزشکی در شهرستانهای فاقد کلینیک صورت می پذیرد و  هدف گذاری برای پایش محصولات از نظر باقیمانده سموم ، فلزات سنگین و نیترات در کلیه محصولات کشاورزی انجام می شود .