خبرها


اطلاعیه مهم و فوری
افت دما طی هفته جاری راجدی بگیریم
توصیه های مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی به گلخانه داران و باغداران عزیز جهت مقابله با سرمازدگی در گلخانه ها و باغات  
1-محافظت  و ایجاد پوشش روی نهالهای جوان ( بویژه در باغ های تازه ایجاد شده در اراضی شیبدار و درختان آسیب پذیر)با پلاستیک سیاه ، گونی و نایلون
2- خود داری از هرس درختان ، شخم و پاکنی در باغات 
3- خود داری از انجام عملیات سمپاشی و محلولپاشی
4-آبیاری برای تامین رطوبت خاک در حد کفایت چند روز قبل از سرما در گلخانه ها و باغات ( زمین مرطوب حرارت را بیشتر از زمین خشک ذخیره می کند   
استفاده از پوشش کاه و کلش برای باغات تازه ایجادشده و تنه درختان بارده 
5-تامین سوخت جایگزین با توجه به افت فشار گاز و امکان قطع گاز در گلخانه های   باسوخت گاز
6- بررسی و چکاپ سیستم های گرمایشی در گلخانه ها 
7-تامین موتور برق اضطراری در موقع قطع برق احتمالی
8- استقرار و بازرسی پوشش های سقف در گلخانه ها و نهالستان ها 
9- متناسب نمودن تعداد بخاری ها  نسبت به سطح زیر کشت 
10-مشکلات در استفاده از آب سرد در آبیاری و جلوگیری از این امر
11-متعادل نمودن دمای گلخانه ها 
12-استفاده از کودهای میکرو( پای بوته )   جهت تنظیم هورمونی گیاه 
13- بموقع روشن نمودن بخاری ها در گلخانه ها 
14-و در نهایت استفاده از ارقام مقاوم به سرما در فصل کشت بعد گلخانه ها و احداث باغات
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان