خبرها


هفتمین نشست مجمع عفاف و حجاب وزارت جهاد کشاورزی

هفتمین نشست مجمع عفاف و حجاب وزارت جهاد کشاورزی به صورت وبینار و در سطح کشور و با حضور نماینده معظم ولی فقیه ، وزیر محترم جهاد کشاورزی مورخ 1400/9/13 برگزار شد .

در این وبینار مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشورزی هرمزگان  ، رئیس اداره آموزش عقیدتی ، مشاور دینی مسئول حوزه نمایندگی ، مسئول پایگاه بسیج سازمان و رابط بسیج خواهران و دونفر از خواهران سازمان نیز شرکت کردند .اخبار برگزیده