خبرها


جلسه ستاد گلخانه هرمزگان
جلسه ستاد گلخانه هرمزگان با حضور رییس سازمان، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر امور باغبانی، مدیریت شعب بانک کشاورزی استان، مدیریت شرکت شهرک های کشاورزی، مدیریت امور سرمایه گذاری، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  استان، مدیریت امور اراضی ، مدیریت حفظ نباتات، مدیریت حراست، دفتر محیط زیست و‌ توسعه پایدار و گلخانه داران پیشرو استان در روز پنجشنبه ۱۱ آذرماه برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در این جلسه گفت :  مشکلات پیش روی صادرات محصولات گلخانه ای  به روسیه بایستی  از طریق مقام عالی وزارت و وزارت امور خارجه پیگیری شود. 
 در این جلسه آقای مهندس گرگیج مدیر امور باغبانی استان گزارشی از طرح توسعه گلخانه ها در هرمزگان ارائه و در ادامه گلخانه داران مسائل و‌ مشکلات خود منجمله تسهیلات بانکی  و صادرات را مطرح نمودند. 
 همچنین مقرر شد جلسه ستاد گلخانه در ده روز آینده دردفتر استاندار استان تشکیل و موارد  مطرح شده پیگیری شود.