خبرها


حمایت مسولان بیمه از کشاورزان جدی تر شود.

مسئول نظام صنفی کشاورزان شهرستان حاجی آباد گفت :با توجه به اینکه اکثر کشاورزان حاجی آبادی محصولات خود را بیمه می کنند اما بیمه درمواقع  پرداخت خسارت حمایت کافی از کشاورزان نمی کند.

به گزار ش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ،ایرج شریفی افزود : امروزه اگر شخصی خود رو خود را یک میلیون تومان بیمه می کند بیمه تا سقف 200میلیون تومان خسارت به آن می دهد اما در بخش کشاورزی  پرداخت خسارت به 20هزار تومان  هم نمی رسد .

وی با اشاره به اینکه 47درصد مردم  در روستا ها زندگی می کنند بیان داشت : بخشیدن جرایم بانکی کشاورزان ، ایجاد جاده های بین اراضی کشاورزی و کمبود آب  ازمهمترین مشکلات کشاورزان شهرستان حاجی آباد است.

شریفی گفت : یک سوم اراضی کشاورزی این منطقه به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز است واین باعث افزایش راندمان تولید شده است.

وی در پایان تاکید کرد : مسولان باید در اختصاص اعتبارات به بخش کشاورزی حاجی آباد نگاه ویژه تری داشته باشند.